Promocje
Bransoletka miedziana pokryta mosiądzem OUTLET
Bransoletka miedziana pokryta mosiądzem OUTLET

29,99 zł

Cena regularna: 70,00 zł

Najniższa cena: 39,99 zł
szt.
Zestaw miedziany młoteczkowany dzbanek 1500 ml + 2 kubki 250 ml Orient
Zestaw miedziany młoteczkowany dzbanek 1500 ml + 2 kubki 250 ml Orient

299,99 zł

Cena regularna: 330,00 zł

Najniższa cena: 330,00 zł
szt.
Miedziany dzbanek  HAMMERED  Premium ORIENT 2 L
Miedziany dzbanek HAMMERED Premium ORIENT 2 L

249,99 zł

Cena regularna: 265,00 zł

Najniższa cena: 265,00 zł
szt.
Butelka miedziana ozdobna Premium 750 ml GISANE OUTLET
Butelka miedziana ozdobna Premium 750 ml GISANE OUTLET

119,90 zł

Cena regularna: 139,00 zł

Najniższa cena: 122,00 zł
szt.
Butelka miedziana MODERN GOLD 900 ml GISANE Outlet
Butelka miedziana MODERN GOLD 900 ml GISANE Outlet

89,00 zł

Cena regularna: 200,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
szt.
Butelka miedziana SATIN (półmat) 950 ml GISANE OUTLET
Butelka miedziana SATIN (półmat) 950 ml GISANE OUTLET

99,99 zł

Cena regularna: 199,99 zł

Najniższa cena: 99,99 zł
szt.
Miedziany kubek młoteczkowany z Indii 500 ml Gisane OUTLET
Miedziany kubek młoteczkowany z Indii 500 ml Gisane OUTLET

59,99 zł

Cena regularna: 74,99 zł

Najniższa cena: 74,99 zł
szt.
Bransoletka miedziana z magnesami WAVE OUTLET
Bransoletka miedziana z magnesami WAVE OUTLET

39,99 zł

Cena regularna: 45,00 zł

Najniższa cena: 39,99 zł
szt.
Miedziana butelka VITA GISANE 750 ml OUTLET
Miedziana butelka VITA GISANE 750 ml OUTLET

94,99 zł

Cena regularna: 139,99 zł

Najniższa cena: 94,99 zł
szt.
Butelka miedziana MANDALA 750 ml GISANE OUTLET
Butelka miedziana MANDALA 750 ml GISANE OUTLET

149,99 zł

Cena regularna: 200,00 zł

Najniższa cena: 174,99 zł
szt.
Butelka miedziana gładka połysk 950 ml Gisane Outlet
Butelka miedziana gładka połysk 950 ml Gisane Outlet

149,99 zł

Cena regularna: 189,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
szt.
Butelka miedziana na wodę RED 900 ml Outlet
Butelka miedziana na wodę RED 900 ml Outlet

89,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
szt.
Produkt dnia
Kubek miedziany młoteczkowany z Indii 500 ml
Kubek miedziany młoteczkowany z Indii 500 ml

69,99 zł

Cena regularna: 79,99 zł

Najniższa cena: 79,99 zł
szt.
Zestaw miedziany młoteczkowany dzbanek 1500 ml + 2 kubki 250 ml Orient
Zestaw miedziany młoteczkowany dzbanek 1500 ml + 2 kubki 250 ml Orient

299,99 zł

Cena regularna: 330,00 zł

Najniższa cena: 330,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA OJCA
REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA OJCA

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

Z DNIA 13.06.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest sklep Krople Urody z siedzibą na os. Rusa 8 w Poznaniu.
(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.kropleurody.pl(zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest kubek młoteczkowany z Indii 500ml o wartości 69,99 zł oraz kubek ozdobny młoteczkowany z Indii 250ml o wartości 59,99 zł.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Krople Urody

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=100048134632233

2. Konkurs trwa od dnia 13.06.2023 r. godz. do 21.06.2023 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. polubienie, udostępnienie posta oraz oznaczenie w komentarzu pod postem dwóch osób.

b. zostaną wyłonione dwie osoby, które otrzymają nagrody- na podstawie losowania.

c. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://kropleurody.pl/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni dwóch zwycięzców.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest zgłoszenie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u –https://www.facebook.com/profile.php?id=100048134632233 wiadomości prywatnej.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora jako przesyłka Orlen Paczka na adres wskazany przez Uczestnika.

Nagroda może być wysłana innym przewoźnikiem, jednak będzie wymagana opłata zgodnie z cennikiem przesyłek.

11.Warunkiem uczestnictwa jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2023 r. i obowiązuje do 21.06.2023 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl